Verenigingen

Gezelligheid en sport

Atilla
Bijzonderheden: in 1898 opgericht in huize Kiek en gymnastiek en athletiekvereniging en vanaf 1927 ook een voetbalvereniging.

Euterpe.
Israëlitische zangvereniging. Gesticht circa 1865. Opgericht door voorzanger L.M. van Rein.

Groningen.
Bijzonderheden: Deze mannenzangvereniging bestond van ongeveer 1922 tot 1930.
Dirigent was Cor Arens en was opgericht door Nathan Cohen (‘corset’ Cohen), Jozef Gosler en diens zoon Jules. Zie N.I.W. 3 augustus 1923.

Hakoah (De Kracht).
In 1929 door vroegere bestuursleden van Raven opgerichte voetbalvereniging. Het tenue van de club was een rood-wit geblokt shirt met witte broek. Later verandert in een oranje shirt met david schild en witte broek.

Iduna
Stichtingsjaar: circa 1924. Joodse padvindergroep.

Ivria.
Stichtingsjaar: 1920. Bijzonderheden: gymnastiek- en athletiekvereniging.

J.D.Z. Joodse Dames Zangvereniging.

Kunst en Vrienschap.
Stichtingsjaar circa 1870. Doel: het houden van voordrachten in proza en poezie en het houden van toneeluitvoeringen.

Naphtalie.
Bijzonderheden: Toneel vereniging, die meerdere malen het stuk ‘Als de kersen bloeien’ van Frederik van Eeden opvoerde.

Nut en Genoegen.
Stichingsjaar: circa 1926. Bijzonderheden: Deze toneelvereniging bracht ieder jaar ander stuk en na de uitvoering bal na. In de kranten moest zeker iets te vinden zijn.

O.N.A. (Ontspanning Na Arbeid).
Stichtingsjaar: 1928. Gymnastiekvereniging voor dames.

Onderlinge Vriendschap (opgericht 1916).
Bijzonderheden: Deze toneelvereniging voerde blijken N.I.W. van 20 januari 1922 stuk ‘Met hoogste recht’ op. Ook successtukken waren ‘Onder ain dak’ en ‘Naar het Beth Zekenim’. Raadplegen database Joods Historisch voor meer informatie.

Raven (1929 opgegaan in Hakoah).
Stichtingsjaar: 1921. Voetbalvereniging. Het tenue van de club was een ravenzwart shirt met gele boord en witte broek.

Stormvogels.
Voetbalvereniging. 19 juni 1921 aangesloten bij de Joodse Sportbond.
Tot ons genoegen. Stichtingsjaar: circa 1916. Bijzonderheden: deze toneelvereniging speelde o.a. ‘De vagebonden’ en ‘mottige Janus’.

Utile et Dulce.
Stichtingsjaar 1875. Rederijkerskamer. Uitvoering van toneelvoorstellingen.

Voor ons Plezier.
Stichtingsjaar: circa 1918. Bijzonderheden: Deze toneelvereniging voerde de
successtukken ‘Parelsnoer’ en ‘Fabrieksbaas’ van Fabricius op onder de leiding van voorzitter Ben Leviet en de regissuer Hart.