Verenigingen

G‘nozer Dallim (ondersteuning der armen).
1864 gesticht door Mozes Hartogs Kisch en erkend bij K.B. 23.2.1866 nr. 125. Telde 1865 circa 100 leden.

Halboschas Aroeniem (kleding van schamelen).
Bijzonderheden: Deze chevra zorgde op feestdagen voor uitdeling van kleding en voedsel. Vierde op 5 februari 1933 in de Harmonie 40-jarig bestaan. Hierbij werd een stuk van dr. M. de Hond jr. opgevoerd: ‘Heilig Licht’.

Hulpkas voor (Minvermogende) Israëlieten.
Stichtingsjaar: 1850. Erkend bij K.B. van januari 1872 nr. 12.

Joodsche Ontspanningsclub.
Stichtingsjaar: circa 1929. Voor jongeren ouder dan 18 jaar en bedoeld om hun te interesseren voor het Jodendom in het algemeen.

Lebinjan beth Anijim.
Vereniging tot oprichting van een Israëlitisch armen- en ziekenhuis. Stichting: begin 1863.

Leenfonds

Machaziekei Toeroh.
Jeugdvereniging.

Magid-Mischneh (Tot herhaling).
Stichtingsjaar: circa 1821.
Genootschap tot doel hebbende de beoefening der Hebreeuwse Letterkunde en mogelijk door Abraham Samuels Bleekrode opgericht. Elke avond een uur discussie over Hebreeuws boekwerken. Tot 1837 was het aantal leden minder dan 20 en sinds begin 1837 meer dan 20 leden. Toename tot boven de 20 leden was reden om goedkeuring van de vereniging te vragen aan het provinciaal bestuur. Hierbij was een uit 48 artikelen bestaand reglement gevoegd (GrA Toegang 800 inv. nr. 3012 nr. 9 d.d. 1 november 1837).

Menachem Abeliem.
Bestaande uit leden van de ‘onbemiddelde’ stand.

Menora Thora (Rein Licht).
Stichtingsjaar: 1760. Bijzonderheden: Deze vrouwenchevra was min of meer een onderafdeling van de hierboven genoemde vereniging. Zij hield zich bezig met het lenigen van de nood van vrouwen. Bovendien vervaardigden de leden dooodsklederen voor mannen en vrouwen. Daar dit niet met de machine mocht, werd alles met de hand gedaan.

Meschibath Nefesh (tot verkwikking der armen).
Stichtingsjaar: voor 1869. Bijzonderheden: ondersteuning van armen vooral gedurende de wintermaanden.

Metsoedath Zion
Zionistische Jeugdvereniging.

Our Chodosj.
Zionistische vereniging.

Saädas Anious (Hulp in lijden). Vereniging van ongehuwde dames.
Stichtingsjaar: 1848 door mevr. S.I. Kisch. Doel: Hulp aan behoeftige kraamvrouwen en hun zuigelingen.

Teschuat Jisraël.
Damesvereniging van de afgescheiden gemeente.

Tongeleth
Opgericht februari 1821 door I.J. Cohen. Doel: Beoefening der Hebreeuwse Letterkunde. Jongelingen aansporen tot het leren van nuttige ambachten en handwerken.