Bibliografie

LIJST VAN PUBLIKATIES

boeken en artikelen

 1. De joodse gemeente van Stedum en Loppersum’, in: J.H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord-Oost Groningen. De joodse gemeenschappen Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Lopper-sum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermee¬den, Usquerdt, ’t Zandt en omliggende dorpen (Groningen 1980) pp. 433 – 497.
 2. ‘De bijkerk Uithuizen’, in: Joden in Noord-Oost Groningen pp. 499- 549.
 3. Bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie der joden in de stad Groningen, 1796 tot het midden der negentiende eeuw (doctoraalscriptie R.U. Groningen 1985).
 4. ‘Geschiedenis van de joden in de stad Groningen vanaf de eerste vestiging tot het midden der negentiende eeuw’, in: Groningse Volksalmanak 1985 -1986, pp. 58 – 83.
 5. ‘Schema voor bronnenonderzoek ten aanzien van de geschiedenis der joden in Nederland’, in: Studia Rosenthaliana 20 (1986), pp. 91 – 108.
 6. ‘Benedictijnen’, in: C. Tromp (red.), Groninger kloosters (Groningen 1989) (= Groninger Historische Reeks 5) pp. 9 – 27.
 7. ‘Onderzoek naar joodse gemeenschappen in de provincie Groningen’, in: Lias 16 (1989) pp. 337 – 341.
 8. ‘Papier en watermerken in Europa. De papierfabricage en het belang van watermer¬ken voor de datering van papier’, in: red. J.J. Hermans, De laude scriptorum. De vervaardiging van een middeleeuws boek (Groningen 1989) pp. 21 – 30.
 9. ‘De Joodse gemeente van Groningen’, in: red. G. van Halsema e.a., Geloven in Groningen: capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) pp. 157 – 184.
 10. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s, 1683-1942 (Assen/Maas¬tricht 1991) (= Groninger Historische Reeks 7) (= ‘Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Joden in Groningen’ 5a)
 11. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela, 1683-1942. Geschiedenis van de begraafplaats en overzichten van de joodse bevolking (Groningen 1991) (=Publikaties van het Rijksarchief Groningen 8) (=’Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Joden in Groningen’ 5b).
 12. ‘De overval op Johannes Smook’, in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 1, (1992) pp. 2 – 6.
 13. ‘Bronnen voor joodse genealogie in de Nederlandse archieven, IV. Het Stadsarchief van Groningen’, in: Misjpoge 5 (1992) pp. 89-96.
 14. ‘Lijst van in het Oldambt wonende joden, 1771’, in: Misjpoge 6 (1993) pp. 33-42.
 15. ‘Christenen hielden joden lange tijd buiten de deur’, in: J. van Gelder (red.) Terug van weggeweest. Getuigenissen over en uit joods Groningen in de jaren dertig en veertig plus razzia-lijsten met 3064 namen (Groningen 1993)
 16. Inventaris van het archief van de familie Van Ewsum, 1350-1646 (Gronin¬gen 1993) (= Publikaties van het Rijksarchief Groningen 10).
 17. ‘Een census van joden in Oost-Groningen uit 1774’, in: Misjpoge 7 (1994) pp. 15 23.
 18. ‘Baruch de Beer’, in: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen 1994) pp. 18 – 22.
 19. ‘Bernard Haimans Catz’, in: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen 1994) pp. 48 – 51.
 20. ‘Tot zieleheil. De Heilige-Catharinavicarie in Roden’, in: Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift dl. 14 (1994) pp.15 – 20.
 21. Aanzien doet Gedenken. Oorlog, verzet , vervolging en bevrijding in Veendam en Wil¬dervank (Groningen 1995).
 22. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689 – 1796. (Assen/Maas¬tricht 1995) (= Groninger Historische Reeks 12).
 23. ‘Hartog Herz Hamrik: een belangrijk lid van de Grote Nederlandse Bende’, in: Misjpoge 9 (1996) 165 – 183.
 24. ‘Van Jidden en Smousen naar Israëlitische Groningers, 1689 – 1813’, in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen (Groningen 1997) pp. 9 – 27.
 25. ‘De Penne Josephs’, in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 6 (1997) pp. 7 – 10.
 26. ‘Tien jaar Misjpoge: terugblik en vooruitzichten’, in: Misjpoge 10 (1997) pp. 126 – 137.
 27. ‘Een overval te Helpman in 1772: Misdaad en minderheid in Groningen’, in: Gronings Historisch Jaarboek 1997 (Groningen 1997) pp. 31 – 48.
 28. In de Nieuwe Groninger Encyclopedie (Groningen 1999) de lemma’s:
  • Beer, Baruch de, pp. 72 – 73.
  • Berenstein, Samuel, p. 84
  • Burgerlijke Gelijkstelling Joden, pp. 149 – 150.
  • Catz, pp. 159 – 160.
  • Cohen, Izak Jozefs, pp. 168 – 169.
  • Cohen, Levy Ali, p. 169.
  • Cohen jr., Mozes Meijer, p. 169.
  • Deen, Izaäk van, p. pp. 182 – 183.
  • Frankforter, Aron Mozes, pp. 263 – 264.
  • Gerzons Modemagazijnen, Gebr., p. 289
  • Goldsmid, Mozes, pp. 296 – 297.
  • Israëls, Abraham Hartog, p. 407
  • Joden, pp. 415 – 418.
  • Lazarus, Israel Abraham, p. 498
  • Levie, N.V. Herenkledingfabriek v/h gebr., p.509.
  • Mozes, Jacob, p. 577.
  • Oppenheim, Firma I., p. 641.
 29. Was getekend de griffier der Staten. Korte levensbeschrijving van de griffiers der Staten van Groningen in de periode 1814-2001 (Groningen 2001) e.a.
 30. De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar. Deel I 1549-1870 (Groningen 2001). e.a
 31. De Statenzaal. 400 jaar middelpunt van het provinciaal bestuur (Groningen 2002).
 32. ‘Eene zeer twistzieke natie’. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten, 1683 – 1943 (Bedum 2003) e.a.
 33. Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560 – 1563 (Assen, 2003) e.a.
 34. ‘De toepassing van joods erfrecht in Groningen in de achttiende eeuw’, in: De Nederlandsche Leeuw 71 (Den Haag 2004) pp. 371 – 380.
 35. Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen (Hilversum 2006) e.a.
 36. ‘In Memoriam: Mr. Jan Henry de Vey Mestdagh (1919 – 2005)’, in: Historisch Jaarboek Groningen 2006, pp. 126 – 128.
 37. ‘Bidden voor ziel en zaligheid: de Kalendenbroederschap in Groningen’, in: Cascadeplein 4 II (2008) nr. 2 pp. 6 – 7.
 38. ‘Een reis per trekschuit en trein’, in: Cascadeplein 4 IV (2010) nr. 1 pp. 8 – 10.
 39. ‘Joden in Groningen’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005) (http://www.joods-leven.net).
 40. ‘Burgers van twee werelden’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 41. ‘De familie Hildesheim: van Warschau naar Groningen’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 42. ‘Emancipatie door Onderwijs’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 43. ‘Joden in de kledingindustrie te Groningen’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 44. ‘Joodse vluchtelingen in Groningen’, op: Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 45. ‘Levy Ali Cohen: een hervormer uit de mediene’, Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 46. ‘Misdaad en minderheid in de 18e eeuw’, Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 47. ‘Ontspanning en inspanning in eigen kring’, Joods leven in Europa buiten de grote steden (Groningen 2005).
 48. Journaal van Samuel Victors van der Reis van een reis naar Engeland in 1851, uitgegeven met inleiding en aantekeningen door E. Schut (Groningen 2014).
  Verslag van de reis
 49. Joden in Groningen.
 50. De Joodse inwoners van de stad Groningen 1549 – 1811 (Groningen 2016).
 51. E. Schut, De Joodse inwoners van Veendam-Wildervank, Hoogezand-Sappemeer, Zuid- en Noordbroek en Slochteren, 1656 – 1811 (Groningen 2017).
 52. De Joodse inwoners van de Pekela’s, Winschoten en omgeving en Westerwolde 1656 – 1811 (Groningen 2017).
 53. De Joodse inwoners van noord-west tot noord-oost Groningen, 1563 – 1811 (Groningen 2018).

Recencies

 1. I. van Creveld, Een unieke familie Poons in: Misjpoge 7 (1994) p. 69.
 2. J. Michman, H. Beem en D. Michan, Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 109 (1994) pp. 64 – 66.
 3. C. Franken-van Scheijen en E.E. Können, De vier joodse begraaf-plaat¬sen in Zaltbommel: de geschiedenis, de graftekens en de begravenen in: Misjpoge 7 (1994) pp. 138 – 139.
 4. Isidor van Hal Het mesje: de oorlog van een Joods Groninger arts in: Misjpoge 7 (1994) pp. 140 – 141.
 5. Robert P. Swieringa, The Forerunners: Dutch Jewry in the North America Diaspora in: Misjpoge 8 (1995) pp. 34 – 35.
 6. A.K. Offenberg, E.G. Schrijver, F.J. Hoogewoud en L. Kruijer-Poesiat (red.), Bibliotheca Rosnethaliana: Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th Anniversary of the Birth of Leeser Rosenthal 1794-1994 in: Misjpoge 8 (1995) pp. 71-72.
 7. Historisch Jaarboek Harderwijk 1994 in: Misjpoge 8 (1995) pp. 106-108
 8. Isobel Mordy (red.), The Jewish Community of Frankfurt. A Genealogical Study 1349-1849 by Alexander Dietz in: Misjpoge 9 (1996) pp. 31 – 32.
 9. I. Erdtsieck, De emancipatie van de Joden in Overijssel, 1796-1940. De rol van de opperrabijnen Hertzveld, Fränkel en Hirsch in: Misjpoge 9 (1996) pp. 72 – 73.
 10. Jozeph Michman, The History of Dutch Jewry during the Emancipati¬on Period 1787-1815. Gothic Turrets on a Corinthian Building in: Misjpoge 9 (1996) pp. 74 – 75.
 11. Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden in: Misjpoge 9 (1996) pp. 113 – 114.
 12. M. Brocke, C. Pelzer en H. Schüürman, Juden in Emmerich in: Misjpoge 10 (1997) pp. 36 – 37
 13. B.R. Buddingh’, Van Punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, De Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwge¬schiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732 in: Misjpoge 10 (1997) pp. 37 – 39
 14. Ben Morshuis, De geschiedenis van de Joden in Ootmarsum, in: Misjpoge 10 (1997) pp. 112 – 113
 15. Judenfriedhof Endingen-Lengnau: Gräberverzeichnis, in: Misjpoge 10 (1997) pp. 115 – 116
 16. Jits van Straaten en Harmen Snel, Joodse voornamen in Amsterdam. Een inventarisatie van Asjkenazische en bijbehorende burgerlijke voornamen tussen 1669 en 1850, in: Archievenblad nr. 7 (1997) pp. 36 – 37

Inventaris

 1. Inventaris van de archieven van het Rijkshavenbedrijf Delfzijl, vanaf 1911, het Provinciaal Havenbedrijf te Delfzijl en van de Onder-Inspecteur Havenarbeid te Delfzijl, 1897-1957 (Groningen 1979).
 2. Inventaris van het archief van de familie Van Ewsum, 1350-1646 (Gronin¬gen 1993) (= Publikaties van het Rijksarchief Groningen 10).
 3. Inventarissen van de archieven van de plaatselijke gerechten in het Oldambt, 1596-1811 (Groningen 1994).
 4. Inventarissen van de archieven van de plaatselijke gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621-1811 (Groningen 1994).
 5. Inventarissen van de archieven van gerechten in Fivelingo, 1560-1811 (Groningen 1995).
 6. Inventarissen van de archieven van gerechten in Hunsingo, 1600-1811 (Groningen 1995).
 7. Catalogus van het archief van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen 2000)
 8. Inventaris van het archief van het Volle Gerecht van de stad Groningen, 1474-1811 (Groningen 2009).
 9. Ìnventaris van papieren van de familie Van Iddekinge en aanverwante families (Groningen 2010).
 10. Catalogus van de verzameling joodse stukken, 1743-2006 (Groningen 2011).
 11. Catalogus van de verzameling opschriften en foto’s van graftekens op de Joodse begraafplaatsen in Niedersachsen van de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting (Groningen 2012).
 12. Inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente te Groningen (1804) 1945-1990 (Groningen 2013).
 13. Inventaris van het archief van het kantongerecht Winschoten 1838-1939 (1952) (Groningen 2013).
 14. Inventaris van het archief van het kantongerecht Groningen 1839-1939 (1951) (Groningen 2013).