Verenigingen

LIJST VAN VERENIGINGEN BINNEN DE JOODSE GEMEENSCHAP GRONINGEN-STAD

Religieus en maatschappelijk

Afdeling tot Nut der Israëlieten in Nederland.
Stichtingsdatum: 13 januari 1869 in het Concerthuis door dr. Maurits van Lier. Het eerste bestuur bestond uit: dr. Maurits van Lier (voorzitter), J.B. Catz, Jacques Oppenheim, A. J. Drilsma en dr. L. Ali Cohen.

Berit Abraham (de Breës Hamiele Chiwre).
Bijzonderheden: Deze chevra hield zich bezig met de voorbereidingen en het verzorgen van de besnijdenissen.

Beth Zekenim.
Bijzonderheden: Dit oudeliedengesticht voor Joden stond in de Schoolholm (tegenover de lagere school). Het was een oud en vervallen gebouw. Kort voor de oorlog (1932) werd het vervangen door een nieuw en beter gebouw. De verhuizing leidde tot onenigheid tussen regenten. Een van hen kocht oude inboedel op, maar dit mocht niet worden meegenomen wegens het gevaar van wandluis. Het archief hiervan is op het Rijksarchief aanwezig.

Bigde Kodesch
Bijzonderheden: verzorgde kleden gebruikt tijdens eredienst.

Bikur Gollim Kabranim (bezoek aan de zieken en begrafenisfonds).
Stichtingsjaar: 1 januari 1834. Bijzonderheden: Vrijwel ieder gezin was lid van de vereniging tegen een contributie van 10 cent per week, welk bedrag door de bode KISCH werd geïnd. Tijdens ziekte kregen contribuanten gedurende twee weken de gederfde inkomsten uitgekeerd. In noodlijdende gezinnen werd de ergste nood gelenigd; voeding, linnengoed et cetera. Bij overlijden werd alles geregeld (kist, graf, lijkkoets en rijtuigen). Voor naaste familieleden werden een week lang de treurdagen in acht genomen. Betrof het een kostwinner dan werd voor een vergoeding gezorgd. Meestal waren vrome mannen aanwezig, die aan het sterfbed de sjeimous baden en de gestorvene aflegden.

Ets Haim
Stichtingsjaar: volgens Suringa 1889. Bijzonderheden: Dit leerhuis was gevestigd in de Folkingestraat en was bedoeld voor het bestuderen van thora en talmoed en de commentaren en hulp aan weduwen van leden.

G’miloet Chasadim Kabbr’anim.
Stichtingjaar: 1780 volgens Suringa. Bijzonderheden: Chevra hield zich bezig met ziekenzorg en de doden vanaf overlijden tot graf.