Hebraica

In de 19e eeuw verschenen in de provincie Groningen talrijke publicaties van auteurs die behoorden tot de Joodse gemeenschap. Vaak waren het godsdienstonderwijzers. Het merendeel van deze publicaties was gewijd aan een onderwerp uit de Joodse cultuur in de meest brede zin van het woord. Wijlen dr Jaap Meijer was waarschijnlijk de eerste die het belang inzag van een studie naar dergelijke publicaties. Hij stelde daartoe een lijst samen met titelbeschrijvingen. Deze lijst is onvolledig. Wij willen een poging doen om het werk van Jaap Meijer op dit gebied voort te zetten en presenteren via dit platform een lijst met titelbeschrijvingen van voornamelijk in Groningen gepubliceerde uitgaves waarbij personen uit de Joodse gemeenschap van de provincie Groningen waren betrok­ken onder het kopje ‘Hebraica’.

Wij hopen dat deze lijst door aanvullingen van lezers zo volledig mogelijk kan worden en dienen kan voor ver­der wetenschappelijk onderzoek. Toevoegingen kunnen per mail aan de samensteller gestuurd worden mits een volledige beschrijving van de titel wordt gegeven, van de auteur en/of vertaler, de plaats en het jaar van uitgave, de drukker, het aantal bladzijden en de plaats waar het boek kan worden ingezien of een verwijzing naar een bron. Aanvullingen zullen zo spoedig mogelijk aan de lijst worden toegevoegd.

E. Schut, Groningen 2014