Engbert Schut

Engbert Schut (geboren 30 juni 1948) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1985 behaalde hij het doctoraalexamen en 1995 verkreeg hij het doctoraat in de letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was sinds 1978 als archivaris verbonden aan het Rijksarchief in de provincie Groningen en zijn opvolger het RHC ‘Groninger Archieven’. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2013 beëindigde hij zijn actieve loopbaan.
Sinds 1980 zijn van zijn hand meerdere boeken en artikelen verschenen over de geschiedenis van de Joden in de provincie Groningen. Verder was hij in meerdere en mindere mate betrokken bij het onder auspiciën van de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting uitgevoerde onderzoek naar de Joodse gemeenschappen in de provincie Groningen. Daarnaast was hij de grondlegger van de website joden in groningen.nl en auteur van verschillende artikelen op de website joods-leven.net. Sinds 2013 is hij bezig met een update van overzichten van de Joodse bevolking in de provincie Groningen voor 1812. Eerder verscheen in deze serie de niet meer leverbare publicaties De Joodse inwoners van de stad Groningen 1549 – 1811 (Groningen 2016), De Joodse inwoners van Veendam-Wildervank, Hoogezand-Sappemeer, Zuid- en Noordbroek en Slochteren, 1656 – 1811 (Groningen 2017) en De Joodse inwoners van de Pekela’s, Westerwolde en Winschoten en omgeving 1656 – 1811 (Groningen 2017) en later zal nog volgen De Joodse inwoners van noord-west tot noord-oost Groningen, 1563 – 1811 (Groningen 2018).

Momenteel is een studie in voorbereiding naar de Joodse gemeenschap in de stad Groningen over de jaren 1795 – 1813.